Protestánsok által írt siralmas énekek, melyekben a XVI.század vallásos történelemszemlélete figyelhetô meg. (Ezt folytatja Zrínyi a Szigeti veszedelemben).