Arisztotelész nyomán, a mûvészetnek a testet-lelket formáló, megrendítô hatását nevezzük katarzisnak.