A valóság egy-egy szûkebb részletét ragadja meg, sûrített, tömör ábrázolásra törekszik, kevés szereplôt mozgat. Pld.: novella