Az antik görög és római mûvészetet tekintette példaképének, s céljának e mûalkotások utánzását tartotta. A klasszicisták racionalisták voltak, hitték, hogy az antik remekmûvek elemzése nyomán képesek elvonni a tökéletes mûalkotások létrehozásának szabályait. A klasszicizmus mûvészetelmélete ezért dogmákat alkotott (Pld.: hármas egység). Horatius figyelmeztetése nyomán célul tûzték ki, hogy a mûveknek gyönyörködtetni és tanítani kell.