A dráma mûnemébe tartozó mûfaj. Uralkodó esztétikai minôsége a komikum. A komédia hôsei átlagos vagy az átlagosnál kisszerûbb alakok, szellemi, erkölcsi, jellembeli fogyatékosságuknak vagy nincsenek tudatában vagy pozitívumként tüntetik fel. A jellemzés nem nélkülözi a túlzás, karikírozás eszközeit. A cselekményben sok a valószerûtlen fordulat, cselszövés, véletlen, megoldása pedig mindig szerencsés kimenetelû. A komédia során az értéktelenség leleplezôdik, illetve az értékvesztés nyilvánvalóvá válik. Komikus konfliktusra épül a darab, ha a kisszerû hôsök ütköznek össze és ebbe belebuknak. A komédia igazsága nem a történet hitelében, hanem a leleplezésben nyilvánul meg : a hamis látszat alól elôtûnik a valódi lényeg.