Olyan értékszerkezet, amelyben értékhiány leplezôdik le, vagy értékvesztés válik nyilvánvalóvá.