A dráma egyik legfontosabb eleme. A dráma rendszerint sorsfordulatot bemutató mû, cselekménye -terjedelem miatt- sûrített, gyakran a szemben álló erôk, egymástól eltérô emberi magatartások kiélezett összeütközése, konfliktusa áll a középpontjában.