Az egyházi lírai költészet csúcspontja. A középkori himnuszok istentiszteletek alkalmából énekelt, a hívôk áhítatos érzelmeit kifejezô, Istent magasztaló és a szenteket dicsôítô, emelkedett hangulatú költemények voltak a XII.században. Az egyik legkiválóbb költôje a mûfajnak Pierre Abélard, például a Szombatesti himnusz címû mûve.