A levél mûfaj igen kedvelt volt a XVIII.századi francia irodalomban, s a leveleknek évtizedeken át való írogatása lehetett Mikes Kelemen legfôbb idôtöltése és vigasztalója a bujdosásban. Ennek a mûfajnak nincsenek merev szabályai, a tartalmat tekintve rendkívül rugalmas: korlátozás nélkül szólhat mindenrôl.