A középkorban, a keresztes háborúk idején a lovagi kultúra teremtette meg a lovageposzt és a lovagregényt. Elsôsorban francia és német nyelvû mûvek maradtak ránk a középkorból. A lovagi epika feltámasztotta és felújította a korábbi évszázadokból származó hôsmondákat. Ezekben a mûvekben az emberideál a lovag volt, aki már ezen a világon kereste a boldogságát. A lovag kötelessége volt a keresztény hit védelme, a hûbérúr feltétlen szolgálata, az elesettek és a nôk védelme illetve az utóbbi iránti feltétel nélküli tisztelet.