A XII.század végén és a XII.század elején szembetûnô a Mária-kultusz kialakulása nemcsak a kolostorokban, hanem a városi értelmiség körében is. Ennek a kultusznak a kedvelt mûfaja a Mária-himnusz, amelynek egyik fajtája a Mária-siralom.