A drámai mûvekben gyakran elôforduló magánbeszéd, melybôl a szereplô gondolatait, érzéseit, a többi szereplôhöz való viszonyát ismerjük meg.