Az idômértékes verselés idôegysége (jele:U egy rövid szótag , - egy hosszú szótag kiejtésével egyenlô idô).