A nagyepika olyan mûfaj, mely az életet, az énen kívüli valóságot rendszerint bonyolult összefüggéseiben, térben, idôben kiterjedt történettel, sokoldalúan jellemzett fô- és mellékszereplôkkel ábrázolja (pld.regény) szemben a kisepikai jellemvonásokkal.