Zrínyinél elôfordul (Szigeti veszedelem), hogy egy bokrorímmel (aaaa) ellátott versszak négy négyütemû, 12 szótagos sorból tevôdik össze.