Azt a sorfajt, amely 7/6 osztású, jambikus lejtésû tizenhármas, melyben a harmadik versláb után egy csonka láb áll, s a sor közepén így erôs cezúra (metszet és szünet) keletkezik nem egészen megalapozottan nibelungizált alexandrinnak nevezik.