A nyolcsoros strófát oktávának nevezzük. Például Villon-A nagy testamentum címû alkotása is oktávákból áll.