Janus Pannoniusnál találkozhatunk ezzel a mûfajjal, aki megverselte a szelek, a hónapok versenyét, s kipróbálta költôi erejét, írói becsvágyát a nagyobb terjedelmû dicsôítô költeményekben.