Jézus szenvedéstörténetét elbeszélô mûveket passiónak nevezzük a latin passio (=szenvedés) szó alapján.