A legendákkal rokon mûfaj a középkorban annyira kedvelt példa: erkölcsi tanulsággal vagy allegórikus értelemmel ellátott rövid, olykor anekdotikus történet. A középkori lelkipásztorok szívesen szôttek a prédikációikba példákat. Az elsô három evangélium is nagy számban tartalmazza Jézus beszédeit, aki tanításának lényegét, erkölcsi tanulságát egy-egy érdekes történet, példabeszéd érzékletes képeivel világítja meg.