A pentameter is hat verslábból álló daktilikus sorfaj, s csak annyiban tér el a hexametertôl, hogy a harmadik és a hatodik versláb csonka, egyetlen szótag : az így keletkezett szünet, erôteljes sormetszet két rövidebb, zengôbb félsorra töri a hosszabb hexametert. A pentameter önálló sorfajként sohasem szerepel, mindig hexameterrel váltakozva fordul elô.