A XVI.század elsô évtizedeiben a reformáció hatása alatt a protestáns prédikátorok hatalmas prédikációgyûjteményekben dörögtek a részegség, az új arisztokrácia kegyetlen népnyúzása és kicsapongásai ellen, "tudós" tanulmányokban bizonyították, hogy a török hódoltság Isten büntetése az ország romlottsága miatt, s megjövendölték a közeli világvégét. Pázmámy Péter Prédikációk címû kötete is ilyen.