Az ókori görög dráma része, amely az elôadást kezdô fôhôs monológját vagy két színész dialógusát jelentette.