Renaissance - újjászületés. Olaszországból indult ki. A XV.század közepétôl a XVI.század közepéig élte virágkorát. Az ókori görög kultúra értékeinek felújításával teremtettek egy emberibb kultúrát. A reneszánsz a korában egyetemes stílusirányzat volt. Szerves része a humanizmus, ami a reneszánsz polgárság világi ideológiáját jelenti. Mivel ez szorosan összefügött az ókori irodalom értékeinek kultuszával, ezért a humanizmus bizonyos klasszikus mûveltséget, tudós magatartást is jelent. Híres alakjai: Giotto (festô), Dante, Petrarca, Boccaccio, Villon, Balassi Bálint, Janus Pannonius.