Janus Pannonius sok csipkelôdô, erotikus tartalmú úgynevezett római epigrammákat írt, Martialis modorában.