A Mária-himnnusz egyik fajtája. A lírai mûben a versszakok két, egymásnak formailag pontosan megfelelô részbôl állnak.