Az 1599-ben épült Globe színházban jelent meg elôször. A színpad jellegzetes hármas beosztása lehetôvé tette a színterek gyors váltását és a térbeli, idôbeli távolságok merész áthidalását. A színpad részei: elô-, hátsó-, felsô-színpad vagy erkély. (Ezek pontos szerepét lásd a hármas színpadnál!) A shakespeare-i színpadon nem voltak díszletek. A helyet és az idôt a színészek párbeszédeibôl lehetett megtudni, ezáltal a mûvek megmozgatták a nézôk fantáziáját. A drámák még nem felvonásokra, hanem színekre tagolódtak. Nôi szereplôk nem voltak.