Alig tudunk róla valamit, valószínûleg Dionüszosz dicsôítésérôl szóltak és a három tragédiát követôen kerültek színre. Az egyetlen teljes épségben ránkmaradt szatírdráma Euripidész Küklópsz címû alkotása nem a bor és a vidámság istenérôl szól. A kar tagjai a szatüroszok pedig Dionüszosz kecskelábú, lófarkú, lófülû kísérôi.