A reneszánsz novellairodalom erotikája szólalt meg benne. Bornemissza Péter átdolgozva és lefordítva Szophoklész Élektráját a magyar irodalomban is megteremtette ezt a mûfajt.