A drámai mûvek megjelenítésében a legfontosabb eszköz. Akció és dikció összességébôl tevôdik össze.