Azonos vagy hasonló hangzású, de különbözô értelmû szavak váratlan összekapcsolása.