14 sorból álló, 4 szakaszos vers: az elsô két versszak 4-4, a harmadik és a negyedik 3-3 soros. Az elsô két versszak és a második két strófa is egy-egy rímrendszert alkot. Rímképlete: abba-abba-cdc-cdc. Késôbb ettôl eltérô változatok is kialakultak. A rímrendszerhez hasonlóan a szonett formailag is kettôs: a két rész általában ellentéteket tartalmaz. Petrarca feloldotta ezt a szerkezetet, nála az utolsó versszak állt szemben az elsô hárommal.