Háromsoros strófaforma. A versszakok középsô sora rímel a következô versszak elsô és harmadik sorával:(aba, bcb, cdc) Dante:Isteni színjáték.