A dráma egyik mûfaja, uralkodó esztétikai minôsége pedig a tragikum. A tragédia fôszereplôje a tragikus hôs.