A tragikus hôs átlagon felüli, de nem tökéletes. Többnyire a korszakban általánosan elismert, pozitív erkölcsi értékeket képviseli, céljaiért vállalja a harcot, s az ellenerôkkel való küzdelemben bukik el. Bukása a félelem és együttérzés érzelmeit váltja ki a nézôbôl, olvasóból, s megerôsíti a hôs által képviselt érdekek tiszteletét.