A versszakok kezdôbetûi. Balassi Bálint a Kiben bûne bocsánatért könyörög versében a versfôket összeolvasva a költô nevét kapjuk.