A világról, az életrôl, a társadalmi jelenségekrôl vallott nézetek összessége, összefüggô rendszere s ennek jelentkezése valamely irodalmi mûben.