(a latin absolutus „teljes”, „korlátlan” szóból) a 16-17. században kialakult, az uralkodó korlátlan hatalmán alapuló kormányzati rendszer, melyben az uralkodó az állandó hadseregre és bürokráciára támaszkodva függetleníti magát a nemességtől, jól lehet az ő érdekében gyakorolja korlátlan hatalmát. az abszolutisztikus államberendezkedés leggyakoribb formája az abszolút monarchia.