(Középlatin allódium „szabad birtok”, „majorság” szóból) a földesúr saját kezelésben tartott és hűbéri szolgáltatásától mentes szabadbirtok, melyet jobbágyi robottal műveltek meg.