(Görög-latin „a szentháromságot tagadók”). vallási mozgalom, a reformáció egyik radikális irányzata. unitáriusoknak is nevezzük őket. tagadták krisztus istenségét, az eredendő bűnt, a kálvini predesztináció tanát.