Az MKP, az SZDP, a nemzeti parasztpárt és a szakszervezeti tanács részvételével 1946 március ötödikén létrejött politikai tömörülés, amely alapvetően mégis a kommunisták törekvéseit képviselte.