(Az avar-török hajón [gazdag] szóból) a koraközépkori Horvátországban uralkodó által kifejezett tartományi kormányzót jelölte. 1102től a magyar királyságban a horvát-szlavón bán a király főtisztviselője. a tatárjárást követően Magyarország déli övezetében további bánságok alakultak: a szörényi és a macsói. a mohácsi csata után a báni méltóság megszűnt.