A bányaművelés jogával rendelkező kiváltságos települések, amelyek Magyarországon a 18. századtól kezdve jöttek létre. e városok többsége királyi fennhatóság alatt állott. a legismertebb bányavárosok a felvidéken és Erdélyben voltak, és széleskörű önkormányzattal rendelkeztek.