(latin „javadalmazás”, „jótétemény”) az uralkodó által hűbéri szolgálatért adományozott földbirtok. Főként köznemesség és lovagok kapták. eleinte visszaszállt az uralkodóra, de a 11. századtól fogva örökölhetővé vált.