(angol, gentry „köznemes” szóból) Magyarországon az 1870es évektől az elszegényedő, birtokait elvesztő, de társadalmi rangjához és úri életformájához makacsul ragaszkodó birtokos nemesség elnevezése.