(görög-latin archipresbiter) püspök megbízásából több plébánia felett ellenőrzési bíráskodási joggal rendelkező, az egyházmegye egy-egy területe, az esperesség élén álló személy a római katolikus egyházban.