(latin képzésű görög szóösszetétel) a klasszikus polgári nemzetgazdaságtannak a 18. század második felében Franciaországban kialakult irányzata.