Az uralkodónak alárendelt, nem rendi jellegű központi államhivatalok.