A dinasztiák trónöröklési jogának elismerése Magyarországon a Habsburg házban 1921ben.