Szabadságlevél, mely Angliában egyházi és világi hűbéresek, valamint a városok jogait, kiváltságait, személyi és vagyoni biztonságát garantálta.